Members

ಶ್ರೀ ಸುನೀಲ್ ಪುರಾಣಿಕ್
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು


ಸದಸ್ಯರುಗಳು (ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗೊಂಡ ದಿನಾಂಕ 09-09-2020)

ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ್ ಕಶ್ಯಪ್
ಶ್ರೀ ಪಿ. ಉಮೇಶ್ ನಾಯಕ್
ಶ್ರೀಮತಿ ಎಸ್.ಜಿ. ತುಂಗಾ ರೇಣುಕಾ
ಶ್ರೀ ಪಾಲ್ ಸುದರ್ಶನ್
ಕುಮಾರಿ ಸೋನು ಗೌಡ
ಶ್ರೀ ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೆ.
ಶ್ರೀ ಶ್ರೀರಾಜ್ ಗುಡಿ

ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್: ಶ್ರೀ ಹಿಮಂತರಾಜು ಜಿ.
ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು: ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಾಮ್


ಪದನಿಮಿತ್ತ ಸದಸ್ಯರು

ಆಯುಕ್ತರು – ವಾರ್ತಾ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆ
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು – ಕರ್ನಾಟಕ ಚಲನಚಿತ್ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಂಡಲಿ
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು – ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಸಂಘ
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು – ಕರ್ನಾಟಕ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಸಂಘ
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು – ಕರ್ನಾಟಕ ಚಲನಚಿತ್ರ ಕಲಾವಿದರ ಸಂಘ
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು – ಕರ್ನಾಟಕ ಚಲನಚಿತ್ರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಲಾವಿದರ ಹಾಗೂ ತಂತ್ರಜ್ಞರ ಒಕ್ಕೂಟ
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು – ಕರ್ನಾಟಕ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು – ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿವಿಧ ಚಲನಚಿತ್ರ ಸೊಸೈಟಿಗಳು / ಚಿತ್ರ ಸಮಾಜ
ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ – ಕರ್ನಾಟಕ ಚಲನಚಿತ್ರ ಅಕಾಡೆಮಿ