‘ಮುನಿರತ್ನಂ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ’ ಕನ್ನಡದ ಜನಪ್ರಿಯ ಚಿತ್ರ

ಕನ್ನಡಪ್ರಭ 5-3-2020 , ಪುಟ 4