Members

Shri Suneel Puranik
Chairman


ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್: ಶ್ರೀ ಹಿಮಂತರಾಜು ಜಿ.
ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು: ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಾಮ್

ಪದನಿಮಿತ್ತ ಸದಸ್ಯರು

ಆಯುಕ್ತರು – ವಾರ್ತಾ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆ
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು – ಕರ್ನಾಟಕ ಚಲನಚಿತ್ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಂಡಲಿ
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು – ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಸಂಘ
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು – ಕರ್ನಾಟಕ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಸಂಘ
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು – ಕರ್ನಾಟಕ ಚಲನಚಿತ್ರ ಕಲಾವಿದರ ಸಂಘ
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು – ಕರ್ನಾಟಕ ಚಲನಚಿತ್ರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಲಾವಿದರ ಹಾಗೂ ತಂತ್ರಜ್ಞರ ಒಕ್ಕೂಟ
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು – ಕರ್ನಾಟಕ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು – ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿವಿಧ ಚಲನಚಿತ್ರ ಸೊಸೈಟಿಗಳು / ಚಿತ್ರ ಸಮಾಜ
ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ – ಕರ್ನಾಟಕ ಚಲನಚಿತ್ರ ಅಕಾಡೆಮಿ