Membersರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ : ಶ್ರೀ ಹೆಚ್. ಬಿ. ದಿನೇಶ್
ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು  : ಶ್ರೀ ನಾಗೇಂದ್ರ

ಪದನಿಮಿತ್ತ ಸದಸ್ಯರು

ನಿರ್ದೇಶಕರು –  ವಾರ್ತಾ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆ
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು    –  ಕರ್ನಾಟಕ ಚಲನಚಿತ್ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಂಡಲಿ
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು    – ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಸಂಘ
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು    – ಕರ್ನಾಟಕ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಸಂಘ
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು    – ಕರ್ನಾಟಕ ಚಲನಚಿತ್ರ ಕಲಾವಿದರ ಸಂಘ
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು    – ಕರ್ನಾಟಕ ಚಲನಚಿತ್ರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಲಾವಿದರ ಹಾಗೂ ತಂತ್ರಜ್ಞರ ಒಕ್ಕೂಟ
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು    – ಕರ್ನಾಟಕ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು    – ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿವಿಧ ಚಲನಚಿತ್ರ ಸೊಸೈಟಿಗಳು / ಚಿತ್ರ ಸಮಾಜ
ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್    –  ಕರ್ನಾಟಕ ಚಲನಚಿತ್ರ ಅಕಾಡೆಮಿ